MindPlan MindPlan

Έχετε εξασφαλίσει

την ποιότητα της επιχείρησής σας?

Ένα σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά απαραίτητο επιχειρησιακό στοιχείο για κάθε οργανωμένη επιχείρηση...

Περισσότερα Επικοινωνία

Έχετε κάτι να προσφέρετε / να πείτε?

Θέλετε να σας βρίσκουν?

Η παρουσία σας και η επιχειρησή σας δεν είναι αρκετή αν δεν μπορεί να τη δει κάποιος. Χρησιμοποιήστε τεχνολογίες και βοηθήστε εκατομμύρια χρηστών να σας βρουν...

Περισσότερα Επικοινωνία

Επιχορηγήσεις έως 100%

Η επιχείρησή σας πληρεί τις προϋποθέσεις?

Από προγράμματα τουρισμού, ΜΜΕ, εμπορίου / υπηρεσιών, καινοτομίας, βοηθάμε επιχειρήσεις να εγκριθούν και κυρίως να υλοποιήσουν επιτυχώς τα επενδυτικά προγράμματα που επιλέγουν.

Περισσότερα Επικοινωνία

250/5

Σύστημα HACCP

Από €250 και εντός 5 ημερών διασφαλίστε την επιχείρησή σας ως προς τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ.

1500/10

ISO 9001

Από €1500 και εντός 10 ημερών διασφαλίστε την επιχείρησή σας ως προς τo Πρότυπο ISO 9001.

100%

Επιδοτήσεις

Έως και 100% επιχορηγήσεις για τα επενδυτικά σας έργα.

Στόχος μας η Ποιότητα

/ /

Εφαρμόζουμε πολιτική πλήρους ικανοποίησης για τον πελάτη, διαφορετικά 100% επιστροφή της αμοιβής, εννοώντας πραγματικά business.

ISO 9001, 14001, OHSAS18001

Η σειρά προτύπων ISO 9000 είναι ένα πακέτο αυτόνοµων, αλλά συναφών, διεθνών προτύπων µε θέµα τη διαχείριση και τη διασφάλιση της ποιότητας. Μπορούν να εφαρµοσθούν τόσο στον τοµέα της βιοµηχανίας όσο και στον τοµέα των υπηρεσιών. To ISO 9001 είναι το διεθνές πρότυπο για την Ποιότητα. Αντιστοίχως, το ISO 14004 είναι το πρότυπο για την εφαρµογή συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης ενώ το ISO OHSAS18001 είναι ένα διεθνές πρότυπο διαχείρισης προδιαγραφών για την Υγεία και Ασφάλεια στην λειτουργία των επιχειρήσεων.

HACCP - ISO 22000

Tο ISO 22000:2005 εκδόθηκε ως μια προσπάθεια ένταξης του ελέγχου των κινδύνων που σχετίζονται με την παραγωγή, εμπορία, διάθεση και αποθήκευση τροφίμων. Το πρότυπο αυτό ενσωματώνει το HACCP σ’ ένα ολοκληρωμένο σύστημα διοίκησης, την ιχνηλασιμότητα και την εφαρμογή της σχετικής με το κάθε είδος τροφίμου νομοθεσίας. Το HACCP πρέπει να τηρείται υποχρεωτικά σύμφωνα με την ΚΥΑ 487/2000 από όλους όσους εμπλέκονται με τα τρόφιμα και τον έλεγχο της τήρησης του HACCP διενεργεί ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων.

Επιδοτούμενα Προγράμματα

Υφιστάμενα Προγράμματα: 1. Ψηφιακό Άλμα, 2. Εξωστρέφεια, 3. Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός, 4. Ψηφιακό Βήμα. Ενημερωτικά το Ψηφιακό βήμα στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Δικαιούχοι της Δράσης αποτελούν υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης τουλάχιστον κατά 1 βαθμίδα. Ύψος επιδότησης:5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ. Χρηματοδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

GDPR

Ο GDPR είναι ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (General Data Protection Regulation). Στοχεύει να προσφέρει στους πολίτες της ΕΕ μια ενιαία και εναρμονισμένη προσέγγιση προστασίας της ιδιωτικής ζωής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να ενισχύσει την προστασία των δεδομένων των πολιτών. Η ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής του GDPR καθορίστηκε στις 25 Μαΐου 2018, με καθορισμένα σημαντικά πρόστιμα για παραβάσεις του κανονιμού.

Πρόσβαση σε πελάτες (LBS)

Οι Location based services (LBS) παρέχονται μέσω κινητών τηλεφώνων, λαμβάνοντας υπόψιν το γεωγραφικό στίγμα του κινητού του εν δυνάμει πελάτη. Οι LBS εξαρτώνται από την τοποθεσία του χρήστη, με πρωταρχικό στόχο να εντοπίσουν το στίγμα του χρήστη. Προωθήστε το μήνυμα που θέλετε σε δυνητικούς πελάτες σας, σε ορισμένη απόσταση από την επιχείρησή σας, και μετατρέψτε τους σε πραγματικούς πελάτες, στο χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Επιδοτούμενα Προγράμματα

Στόχος μας είναι, οι πελάτες μας να επιδοτούνται στο μέγιστο βαθμό για όλα τα προϊόντα συστημάτων ποιότητας η αυτοματισμών/ καινοτόμων λύσεων που εξοπλίζουν τις επιχειρήσεις τους, ή για λοιπές δαπάνες που θεωρούν σημαντικές. Από προγράμματα τουρισμού, ΜΜΕ, αγροτουρισμού, καινοτομίας, βοηθάμε επιχειρήσεις να εγκριθούν και κυρίως να υλοποιήσουν επιτυχώς τα επενδυτικά προγράμματα που επιλέγουν.

Ιατρικό Οικοσύστημα
Web_Design

Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας

Συστήµατα ∆ιαχείρισης ή ∆ιασφάλισης Ποιότητας Σ∆Π ονομάζονται τα συστήµατα διοίκησης ενός οργανισµού, που λειτουργεί µε σκοπό την πλήρωση των προδιαγραφών ποιότητας. Η πιστοποίηση των Σ∆Π γίνεται πάντα σε σχέση µε ένα συγκεκριµένο πρότυπο σύγκρισης, ανάλογα µε το προϊόν ή την υπηρεσία. Στην περίπτωση συµµόρφωσης του εγχειριδίου ποιότητας µιας εταιρείας, οργανισµού ή εργαστηρίου, έπειτα από κατάλληλες επιθεωρήσεις, µε τις απαιτήσεις ενός προτύπου ποιότητας, τότε µπορεί να πιστοποιηθεί ότι η παραγωγή του προϊόντος ή η παροχή της υπηρεσίας ικανοποιεί τις τεθείσες προδιαγραφές ποιότητάς τους.

SEO

Διαδικτυακή Προώθηση

Επενδύστε σε διαδικτυακές καμπάνιες, με χαμηλό κόστος, για να προβληθείτε σε εκατομμμύρια χρήστες. Κοινοποιήστε τα προίόντα / υπηρεσίες σας, προωθήστε προσφορές, μέσω πλήθους διαδικτυακών εργαλείων (blogging, backlinks, social campaigns, SEO optmization, email Newletters mechanism, etc.) και του LBS. Χρησιμοποιώντας το LBS, είτε πρόκειται για μια προσφορά, ή ένα καινούργιο προϊόν, ή ενημέρωση ενός γεγονότος, το σύνολο των χρηστών που θα αναγνωρίζονται εντός μιας ορισμένης περιοχής θα λαμβάνουν το δικό σας μήνυμα.